Fond malých projektů Rakousko – Česká republika 2018/2019
 
KOLIK JAZYKŮ UMÍŠ, TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM
 
Zájem o realizaci projektu vyšel z dlouhodobé spolupráce Základní školy Lubnice a rodilým mluvčím ze strany Zukunftsraum Thaya-land a ze spolupráce rodičů žáků školy. Do projektu se aktivně zapojí ZŠ Lubnice, ZŠ Vranov nad Dyjí, ZŠ a MŠ Šumná. Z rakouské strany se jedná o školu Volksschule Drosendorf. Spolupráce proběhne ve školním roce 2018/2019. Projekt má za úkol bližší seznámení a komunikaci žáků z obou stran bývalé státní hranice.

Cílem aktivit tohoto projektu jsou tři organizované týdny jazykové výuky v angličtině a v němčině. Žáci si prohloubí svoje jazykové znalosti a dovednosti a prohloubí se přátelství, která vznikla při realizaci předcházejícího projektu. Cílovou skupinou jsou žáci 6. – 9. ročníku. Výuku předmětů dle učebního plánu zajistí čtyři rodilí mluvčí (z Británie, Nizozemí, USA, Rakouska) z jazykových škol v Brně za spolupráce pedagogů českých škol.

Projekt přispívá k odstraňování socio-kulturních bariér přeshraničních kontaktů, vytváří podmínky pro setkávání žáků škol a zvyšuje kvalitu jazykové vybavenosti účastníků. Dopadem je vytváření nových vazeb mezi žáky a pedagogy škol obou sousedních zemí tím, že daný projekt připravují a realizují společně.
 
Zpět na hlavní stránku