Školní kolo recitační soutěže (11. 2. 2020) 
Soutěže se zúčastnilo 21 recitátorů.
I. kategorie (1.- 2. ročník) II. kategorie (3.- 4. ročník)
1. místo Ludmila Pokorná 1. místo Milan Kalina
       
2. místo Petr Carda 2. místo Lucie Orlíčková
       
3. místo Tobiáš Frühauf 3. místo Eliška Tomalová
       
III. kategorie (5.- 6. ročník)    
1. místo Valentina Balcárková    
       
2. místo Tereza Dolejská    
       
3. místo Lukáš Trochta    
       
Prohlédněte si fotky  -  Zpět