ZŠ VRANOV NAD DYJÍ
                                                    Komenského stezka 157, Vranov nad Dyjí
 
 
 
    Spolufinancováno z programu Evropské unie Erasmus+  

   This project has been co-funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

   Tento projekt byl spolufinancován s podporou Evropské komise. Tato publikace [sdělení] odráží pouze názory autora a Evropská komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.
 
 
Hodnocení projektu
 
  Zajímavé materiály z ukončeného projektu Erasmus plus
  Na webových stránkách http://www.rightsstudentseurope.eu/goals-result-impact-3/  je možné najít rozsáhlý osmdesátistránkový dokument, jež rekapituluje průběh i výsledky celého projektu. Dále zde najdete např. obsáhlé fotogalerie a různá zajímavá videa.
 
   Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. /více zde/
   První mezinárodní pracovní setkání učitelů proběhlo 14. – 16. 11. 2016 v italském městečku Orte. Kromě vranovské školy se zúčastnili učitelé ze dvou škol v Itálii, dále z Polska a z Kypru. Na schůzce byl nastíněn program projektu, stanovena kritéria výběru žáků pro projekt. Jedná se o žáky ve věku 12 – 14 let, kteří vyplnili jednotný dotazník v angličtině, podle dosažených výsledků pak byli vybráni ti, kteří se projektu zúčastní, to znamená, že budou pracovat na výstupech projektu a zúčastní se mezinárodních setkání v Itálii (v květnu 2017), na Kypru (v říjnu 2017) a v Bruselu (duben 2018). Návštěva všech zúčastněných škol u nás se uskuteční v březnu 2018. /více zde/
 
 
   První mezinárodní setkání žáků se uskutečnilo ve dnech 4. – 9. května 2017 v italské škole v městečku Orte. Po prvním nesmělém seznámení se děti brzy spřátelily a jazyková bariéra jim přestala dělat problémy. Byly ubytovány v italských rodinách. V dalších dnech všichni žáci vzájemně představili prezentace ze svých zemí a škol. Nacvičili společně píseň ve všech jazycích zúčastněných zemí a začali tvořit výtvarné dílo – psaní a malování motivů evropských hodnot na plátno. /více zde/
 
   Druhé mezinárodní setkání žáků na Kypru
 Spoustu zážitků si přivezli žáci vranovské školy se svými učiteli z týdenního pobytu ve 2. polovině října z ostrova Kypr, kde plnili další úkoly týkající se dvouletého projektu Erasmus+. Hostiteli byly rodiny studentů školy v Pera Choriou-Nisou, vzdálené 25 km od Larnaky. Děti poznaly zblízka kulturu řeckých Kyperčanů, jejich pohostinnost a přátelství. Ve škole si žáci všech zúčastněných států – Kypru, Itálie, Polska a České republiky - představili typické zvláštnosti jednotlivých zemí pomocí prezentací. Každá skupina připravila pro ostatní typické jídlo své země, navzájem se učili národní tance, zdokonalovali se v anglickém jazyce, sportovali, ale také společně pracovali na plnění úkolů projektu Erasmus+. Kyperská strana připravila pro všechny hosty několik zajímavých výletů,  na kterých se žáci seznámili s archeologickými  památkami starých až sedm tisíc let, prošli se po starých uličkách hlavního města Nikosie, se zájmem si poslechli vyprávění o utrpení řeckých Kyperčanů po vojenské invazi a turecké okupaci v roce 1974. Poznali zajímavá místa ve vnitrozemí, ale navštívili i přímořská letoviska a koupali se v teplém moři. Celý týden nám přálo slunečné počasí a teploty šplhaly i přes 30 stupňů. Žáci byli s pobytem velmi spokojeni, ocenili pohostinnost kyperských rodin. V březnu 2018 budou hostiteli rodiny našich žáků ve Vranově nad Dyjí. Navázaná přátelství mohou pokračovat.
 
 
   Třetí mezinárodní setkání žáků ve Vranově nad Dyjí
   Ve dnech 11. – 16. března 2018 proběhlo další, již třetí  mezinárodní setkání žáků opět v rámci programu Erasmus+, tentokrát na naší škole ve Vranově nad Dyjí.
   Navštívilo nás 30 žáků a 8 učitelů ze čtyř zahraničních škol, a to z Itálie – z Orte a Soriana, z Kypru a z Polska. Program se připravoval několik týdnů s pomocí celého učitelského kolektivu a také rodičů žáků zapojených do projektu. Delegace ze zahraničí jsme postupně přivítali v neděli 11.3.2018 a v pondělí se už rozběhl celý program. Žáci si vzájemně předvedli prezentace svých škol, pracovali na tématech našeho projektu, každá škola představila ostatním svůj podíl na práci v projektu. Zdobilo se plátno s tematikou Evropské unie a jejích hodnot, které budou žáci předvádět netradičním způsobem v měsíci květnu v  Bruselu na půdě Evropského parlamentu. Žáci také soutěžili ve znalostech o Evropské unii.
   Pro naše hosty jsme připravili i volnočasové aktivity, navštívili jsme společně vranovský zámek, jehož prohlídku nám laskavě umožnil pan kastelán Bc. Radek Ryšavý, uspořádali jsme výlet do Znojma s projížďkou vláčkem a s výkladem v angličtině o znojemských památkách. Přijal nás také vranovský pan starosta na svém pracovišti a prohlédli jsme si vranovský kostel. Nechali jsme naše hosty ochutnat tradiční česká jídla v místním Country saloonu, která pečlivě připravil pan Jaroslav Doubek.
   Poslední večer jsme zakončili slavnostním programem za účasti mnoha hostů ve školní tělocvičně. Všechny přivítala naše žákyně po slovanském zvyku chlebem a solí, oblečená do kyjovského, ručně vyšívaného kroje, starého 70 let. Žáci jednotlivých škol předvedli tradiční kroje svých zemí, viděli jsme i velmi působivý kyperský tanec a naši žáci deváté třídy zatančili v krojích českou polku. Na závěr rodiče našich žáků připravili bohaté pohoštění. V pátek 16.3. proběhlo loučení, které se neobešlo bez slz. Všem, kteří se zapojili do příprav setkání a zasloužili se o jeho zdárný průběh, patří velký dík.
   Další setkání proběhne, jak už bylo řečeno, v měsíci květnu v Bruselu.
 
 
   Žáci z vranovské školy navštívili Evropský parlament v Bruselu
   Šest nezapomenutelných dní v rámci projektu Erasmus+ prožili žáci vranovské školy se svými učiteli v měsíci květnu v hlavním městě Belgie, Bruselu, tedy v samotném středu evropského politického dění. Přímo v Evropském parlamentu jsme vystavovali společně s ostatními zúčastněnými školami z Polska, Kypru a Itálie naše výtvarné práce týkající se problematiky Evropské unie. Setkali jsme se s českými europoslanci, a to s paní MUDr. Olgou Sehnalovou, se kterou jsme besedovali o práci v Evropském parlamentu, dále s panem JUDr. Jiřím Pospíšilem, jenž se také zajímal o náš projekt a přišel děti pozdravit během pořádání naší výstavy na půdě parlamentu v hlavní budově, nazvané podle italského politika a jednoho ze zakladatelů EU Altiera Spinelliho. Navštívili jsme zasedací sál pro 751 evropských poslanců, prohlídka byla komentována průvodcem, což byl skvělý způsob, jak se o Evropském parlamentu dozvědět to nejpodstatnější. V Domě evropských dějin jsme měli jedinečnou možnost nahlížet na historii našeho kontinentu z různých úhlů a zamýšlet se nad tím, jaký význam mají příběhy z minulosti pro dnešní dobu. Zcela mimořádný zážitek jsme si odnesli z Parlamentária, návštěvnického centra Evropského parlamentu, v budově Willyho Brandta. Prostřednictvím dynamické, interaktivní multimediální instalace a s pomocí osobního multimediálního průvodce jsme se mohli dozvědět vše potřebné o evropské demokracii. Působivá 360stupňová projekční plocha nás vtáhla do samotného dění v Evropském parlamentu, viděli jsme, jak nás poslanci zastupují. Ve zbývajícím čase jsme navštívili Dům Erasmu, ve kterém pobýval holandský renesanční humanista Erasmus Rotterdamský, podle něhož je pojmenován i vzdělávací program Erasmus+. Naší pozornosti neušel ani významný symbol Bruselu – Atomium, což je model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát. Atomium nabízí krásný výhled na město a okolí z nevyšší koule modelu, kam nás dopravil výtah. Samozřejmě jsme si prohlédli i významné městské památky, historické stavby a krásná náměstí včetně hlavního Grande Place, navštívili jsme i prodejní část továrny na výrobu proslulé belgické čokolády. Projekt Erasmus+ bezpochyby splnil svůj účel. Mnozí žáci z naší školy si rozšířili svoje poznatky o evropském dění, Evropské unii a fungování Evropského parlamentu. Rádi bychom touto cestou poděkovali i našim českým europoslancům, kteří nám během našeho pobytu v Bruselu věnovali svůj čas.
 
 
Více se o projektu dozvíte na stránkách http://www.rightsstudentseurope.eu/goals-result-impact-3/.
 
Hodnocení projektu