ZŠ VRANOV NAD DYJÍ
                                                    Komenského stezka 157, Vranov nad Dyjí
Provoz školy
       
  7. 00  odemyká se škola
7. 10  žáci vstupují do školy
 
Dopolední vyučování   Odpolední vyučování  
hodina začátek konec   hodina začátek konec  
1. 07.30 08.15   1. 13.45 14.30  
2. 08.25 09.10   2. 14.35 15.20  
3. 09.30 10.15          
4. 10.25 11.10    
5. 11.20 12.05  
6. 12.15 13.00  
       
Školní družina  
  začátek konec  
  06.30 07.15  
  11.10 13.35

  odjíždějící v 13.50

  11.10 16.00

  ostatní

 
Školní jídelna  
 

 - funguje v budově místní mateřské školy (tel: 515296246)

   
 
Organizace školy 2023/2024

ředitel školy

Mgr. Lubor Durda

zástupce ředitele školy

Mgr. Nataša Polláková

výchovný poradce

Mgr. Nataša Polláková

školní metodik prevence

Mgr. Ilona Smetanová

metodik environmentální výchovy

Dagmar Hromadová

dopravní výchova

Mgr. Marcela Brabencová/Ing. Jan Mareš

ochrana člověka za mimořádných událostí

Mgr. Marcela Brabencová/Ing. Jan Mareš

školní kronikář

Dagmar Větříčková

správa programu Bakaláři

Mgr. Lubor Durda

školní zdravotník

Mgr. Marcela Brabencová

bezpečnostní a požární technik

Miloš Zajac

propagace školy na veřejnosti
(články do novin, Zpravodaje)

Vedení školy + vyučující ČJ

webové stránky školy

Mgr. Lubor Durda

webové stránky ŠD

Dagmar Hromadová

 
 
Přidělení tříd
TŘÍDNICTVÍ

1. r.

Mgr. Marcela Brabencová

 

2. a 3. r.

Mgr. Kateřina Ganzwohlová

 

4. a 5. r.

Mgr. Bohumíra Svobodová

 

6. r.

Ing. Eliška Vybíralová

 

7. r.

Mgr. Ilona Smetanová

 

8. r.

Ing. Jan Mareš

 

9. r.

Diana Melínová

 

 

 

BEZ TŘÍDNICTVÍ

 

Ivo Rakušan DiS.

BEZ TŘÍDNICTVÍ

 

Mgr. Ivana Žlabová

ŠKOLNÍ DRUŽINA I.

 

Dagmar Hromadová

ŠKOLNÍ DRUŽINA II.

 

Zuzana Zerzová

ASIST. PEDAGOGA

 

Anna Čadková

ASIST. PEDAGOGA

 

Dagmar Větříčková

ASIST. PEDAGOGA

 

Zuzana Zerzová